Bestuur

De stichting wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit ten minste drie personen.

  1. Voorzitter
  2. Secretaris
  3. Penningmeester

 

Het bestuur vergadert samen met de hulpraad eenmaal per maand. De vergadering wordt als wettig
beschouwd indien twee leden van het bestuur en drie leden van de hulpraad aanwezig zijn. De
aanwezigheid van de voorzitter van het bestuur is daarbij een vereiste.