Jongeren

Stichting SCN heeft ongeveer 100 jongeren tussen de 18 en 35 jaar!
Jongeren komen elke twee weken bij elkaar, op zaterdag tussen 17.00 en 21.00 uur.
De ontmoeting begint met het drinken van koffie en thee, het uitwisselen van begroetingen en korte gesprekken, en dan begint de bijeenkomst, die ongeveer anderhalf uur duurt. In elke bijeenkomst hebben we bijbelstudie en koppelen we de bijbeltekst aan een van de onderwerpen die de jongeren interesseren, of het nu gaat om spirituele, sociale, humanitaire of andere kwesties.
Bij elke bijeenkomst bereidt een groep jongeren een presentatie voor nadat ze onderzoek hebben gedaan naar het onderwerp.
Ondertussen zijn er vrijwilligersvrouwen die heerlijk eten aan het koken zijn in de kerkkeuken, en rond half zeven zit iedereen bij elkaar om heerlijk te eten.
Na de maaltijd hebben de jongeren een uurtje vermaak met verschillende activiteiten. Kijk de filmpje


Voor jongeren worden veel activiteiten en uitstapjes georganiseerd, zoals het bezoeken van musea en erfgoedplekken in Nederland, maar ook recreatieve uitstapjes naar het strand of recreatieplekken in Nederland.
Een groep jongeren vormt een jongerenkoor en oefent voor de bijeenkomsten, ze zingen humanitaire en christelijke liederen, maar ook Syrische traditionele liederen, sommigen spelen piano of oud.

Via SCN proberen we deze jongeren te helpen zich te vestigen, te integreren in de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt op te gaan.
We geven ook om veel jongeren, nieuwkomers, die nog steeds in het AZC wonen, waar we hen zowel morele als logistieke ondersteuning bieden, zoals kleding, fietsen, transportkosten, enz..

De onderwerpen die we in onze bijeenkomsten behandelen, worden altijd besproken vanuit een bijbels perspectief en een christelijke achtergrond.
Voorbeelden van onderwerpen die de afgelopen twee jaar met jongeren in bijeenkomsten zijn besproken:

  • Uitdagingen waarmee nieuwkomers worden geconfronteerd en hoe deze met succes kunnen worden overwonnen.
  • Manieren om de arbeidsmarkt te betreden en goede kansen op werk te vinden.
  • De negatieve impact van technologie en hoe deze te vermijden en technologie positief te gebruiken.
  • Het ontwikkelen van de relatie tussen mannen en vrouwen en het kiezen van de juiste partner om een succesvol gezin te vormen.
  • Anderen met een andere achtergrond accepteren en hun culturen en tradities respecteren.
  • Abortus vanuit christelijk oogpunt.
  • Barmhartigheid en het belang ervan in het christelijk leven.
  • Het belang van gebed in tijden van angst en pijn.