Missie – Visie – Waarden

Missie:

Versterken van de culturele communicatie en uitwisseling door middel van ontmoetingen en sociale en culturele activiteiten tussen de Nederlanders en nieuwkomers.
Het aanbieden van educatieve trainingsprogramma’s en het activeren van de deelname van gezinnen aan sociale en ontwikkelingsprojecten.
Profiteren van de bestaande expertise en het aanbieden van de nodige ondersteuning om te integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.
De Bijbel bestuderen en vergaderingen en conferenties houden die zich bezighouden met christelijke en humanitaire kwesties.

Visie:

SCN wilt Syriërs helpen hun talenten en capaciteiten te ontwikkelen,
helpen te integreren in de samenleving, en de rol van oosterse christenen
in het algemeen en Syriërs in het bijzonder in de Nederlandse
samenleving consolideren en activeren op sociaal, spiritueel,
humanitair en ontwikkelings vlak.

 

Waarden:

We houden van anderen, respecteren enaccepterenanderen, ongeacht hun religieuze, etnischeof culturele overtuiging.

We gaan weg van blokkades en racisme en stellen ons graag open voor de omringende gemeenschap en werken samen met andere organisaties met humanitaire doelen.

Wij zijn een groene organisatie die om het milieu geeft en het beschermt.

 

Stichting SCN – informatie