Organisatie

Organisatiestructuur:
De stichting wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit ten minste drie personen.
1- Voorzitter
2- Secretaris
3- Penningmeester

Het bestuur stelt een hulpraad samen.
– De leden van de hulpraad, bestaande uit maximaal zeven personen, kent de volgende structuur:
1- coördinator kinderengroep
2- Coördinator jeugdgroep
3- Coördinator ouderengroep
4- Media Officer
5- Verantwoordelijke voor onderwijs- en trainingsprogramma’s
6- Public Relations coördinator
7- Adviserend lid

het bestuur vergadert samen met de hulpraad eenmaal per maand. De vergadering wordt als wettig beschouwd indien twee leden van het bestuur en drie leden van de hulpraad aanwezig zijn. De aanwezigheid van de voorzitter van het bestuur is daarbij een vereiste.
De leden van het bestuur hebben een zittingsduur van vijf jaar. Het bestuurslidmaatschap kan worden verlengd met een termijn op basis van een meerderheidsbesluit van de overige bestuursleden