Wat we doen

Onze Doelen:

  • Bijdragen aan het proces van integratie van de Syrische christelijke gemeenschap in de Nederlandse gemeenschap, met behoud van de Syrische christelijke culturele identiteit.

 

  • We hebben van onze Syrische christelijke voorouders geleerd hoe we ons geloof moeten vasthouden en doorgeven aan onze kinderen. Wie de kerken in Syrië vol gelovigen ziet, ondanks oorlog, beschietingen en vernielingen, aardbevingen, beseft dat Syrische christenen niet wanhopen, maar veeleer dat ze altijd vasthouden aan hoop en proberen een betere toekomst op te bouwen.  En omdat we in de toekomst geloven, realiseren we ons het belang van kinderen en jonge generaties in de kerk, dus proberen we via stichting SCN onze kinderen en jongeren te ondersteunen en te helpen hun talenten te ontwikkelen en hun capaciteiten op te bouwen, en ze in te zetten om de gemeenschap en de kerk te dienen, zodat ze ook bijdragen aan het bouwen aan een welvarende toekomst voor dit prachtige land, Nederland.

 

  • Bijbelstudie doen , vergroten van de kennis van de christelijke religie en het leren naleven van de christelijke leer, en de christelijke leringen in hun dagelijks leven toepassen. Vandaag moeten we Jezus onze vriend maken en alle details van ons persoonlijke leven met Hem delen, en dit is wat we proberen te doen bij SCN.

 

  • Liefdadigheidswerk en humanitaire hulp. Veel nieuwkomers hebben met veel moeilijkheden te maken, waaronder financiële problemen en ook hun gevoel van eenzaamheid en zwakte, vooral degenen onder hen die nog in het AZC wonen, dus SCN probeert hen te helpen door hen wat steun te bieden, zoals kleding, voedsel , fietsen, en soms reiskosten als ze komen deelnemen aan de dienst in Delft.

 

  • Ondersteuning van Syriërs in Nederland door het organiseren van sociale, culturele en recreatieve activiteiten. Hierdoor is SCN door de wekelijkse ontmoetingen in deze kerk een grote familie geworden voor de nieuwkomers, waar ze voelen warmte, liefde en zien een hoop op een beter toekomst voor hen in hun nieuwe land, Nederland.

 

  • Nieuwkomers helpen de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden. In SCN hebben we ruim 120 jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Naast ongeveer 30 gezinnen. veel van hen zijn al bezig met werk of studie, maar ook veel van hen hebben grote moeite om werk te vinden. Door SCN proberen we, via ons netwerk, elkaar te helpen aan een goede baan te vinden die deze gezinnen of jongeren helpt om van het uitkering te stoppen en zelfstandiger te worden.

 

  • We willen bruggen bouwen in relaties met Nederlandse christenen en andere migrantenchristenen in Nederland met verschillende achtergronden, om samen te zijn als broeders en zusters en samen één lichaam van Jezus Christus te vormen.