Wat doen wij?

Doelen

 1. Bijdragen aan het proces van integratie van de Syrische christelijke gemeenschap in de
  Nederlandse gemeenschap, met behoud van de Syrische christelijke culturele identiteit.
 2. De talenten van kinderen en jongeren ontwikkelen, hun vaardigheden en capaciteiten ontwikkelen
  en bijdragen aan het opbouwen tot bewuste, proactieve en sociaal effectieve mensen.
 3. Bijbelstudie doen , vergroten van de kennis van de christelijke religie en het leren naleven van de
  christelijke leer.
 4. Liefdadigheidswerk en humanitaire hulp.
 5. Ondersteuning van Syriërs in Nederland door het organiseren van sociale, culturele en recreatieve
  activiteiten.
 6. Nieuwkomers helpen de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden.

Hoe de doelen te bereiken

 1. Communicatie met rechtspersonen, instanties of organisaties die kunnen bijdragen aan het
  bereiken van de doelstellingen van de stichting.
 2. Licht werpen op de doelen, activiteiten en evenementen van de stichting via de lokale pers,
  massamedia en sociale media.
 3. Donaties inzamelen, markten en liefdadigheidstentoonstellingen opzetten en communiceren met
  organisaties en instanties die financiële en logistieke ondersteuning bieden.
 4. Versterken van de culturele communicatie en uitwisseling door middel van ontmoetingen en
  sociale en culturele activiteiten tussen de Nederlanders en nieuwkomers.
 5. Het aanbieden van educatieve trainingsprogramma’s en het activeren van de deelname van
  gezinnen aan sociale en ontwikkelingsprojecten.
 6. Profiteren van de bestaande expertise en het aanbieden van de nodige ondersteuning om te
  integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.
 7. De Bijbel bestuderen en vergaderingen en conferenties houden die zich bezighouden met
  christelijke en humanitaire kwesties.
 8. Organiseren van sociale en recreatieve activiteiten, kampen en excursies.